Kutse andmine| Kutsekoda  

Kutsekoja tegevusalaks on kutsesüsteemi kui hariduse ja töömaailma liidese arendamine ning selle toimimise tagamine. Kutsekoda on tööturu osapoolte koostöökeskkonna looja konkurentsivõime, läbipaistvuse ja võrdsete võimaluste tagamiseks tööturul. Kutsekoda korraldab kutsestandardite välja töötamist ning koordineerib kutseeksamite korraldamist.

Kutsekoja kodulehe põhiaadress: http://kutsekoda.ee/et/index

Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

Kutseregister: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister
Copyright © All rights reserved
Keiu tee 15, Randvere küla, Viimsi vald, Harjumaa, 74016, Estonia | eestiloovteraapiad@gmail.com