Publikatsioonid
 
Loovteraapiad | Suunad _ visuaalkunstiteraapia  
 

Visuaalkunstiteraapia on teraaapia vorm, kus kliendiga töös kasutatakse visuaalkunsti vahendeid ja tehnikaid. Vahendites kasutatakse erinevaid värve, savi, fotosid, istallatsioone ning tehnikatest graafikat, maalimist, skulptuuride tegemist, pildistamist ja filmimist. Teraapia eesmärgiks on aidata kliendil parandada oma eluga toimetulekut. Konkreetsed eesmärgid sõltuvad iga kliendi individuaalsetest vajadustest. Visuaakunstiteraapias on olulisel kohal enese väljendamine läbi pildi, selle mõtestamine ning oma tunnete ja mõtete jagamine terapeudiga.

 

Tudengid mõtestamas oma pilti loengus „Visuaalkunstiteraapia laste ja noortega“. Foto: Mai Sein-Garcia

Miks visuaalkunstiteraapia aitab?
Pablo Picasso on öelnud, et “kunst on pettekujutlus, mis kõneleb tõde.“ See, milline on „tõde“ meie endi kohta võib inimene avastada läbi loominguliste tegevuste. Teraapias loome ja korrastame oma maailma ja iseennast selles.
Visuaalkunstiteraapiat kasutatakse terapeutilises kontekstis, sest
kunsti luues, on aktiivne nii meie keha kui vaim, sest keha on peegliks meie emotsioonidele (nt tunneme ärevust ja higistame) (Sternberg, 2001);
piltide kaudu võime väljendada seda, mida sõnedega on raske või ei saa öelda (mitteverbaalne kommunikatsioon);
pilt on peegliks meie mõtetele, tunnetele ning selle looja võib sealt leida enda jaoks olulisi tähendusi, sümboleid, metafoore (analüüs mitmel erineval tasandil),
loomeprotsessi käigus saame tegeleda oma kujutlustega, sest “fantaasia on sild keha ja vaimu vahel” (Lusebrink, 1990);
kunsti luues saame kontakti iseendaga ja teistega meie ümber;
loomeprotsess võib olla iseeneset stressi alandav ja puhastav kogemus.


Kontakt kliendi ja terapeudi vahel ehk terapeutiline suhe on teraapiaprotsessis ühs olulisemaid kompuonente. Fotol tudengid loengus „Visuaalkunstiteraapia alused“. Foto: Mai Sein-Garcia
 
 
Muusika järgi joonistamine loengus „Visuaalkunstiteraapia
laste ja noortega“. Individuaaltöö. Foto: Mai Sein-Garcia

Kellega ja kuidas saab kasutada visuaalkunstiteraapiat?
Visuaalkunstiteraapiat tehakse individuaal-, pere- või grupiteraapiana ning see sobib erinevatele klientidele väikelastest kuni eakate inimesteni. Seda teraapiavormi võib kasutada lasteaedades ja koolides õpilaste tugisüsteemis, haiglates, hoolde- ja päevakodudes jt institutsioonides.

Autor: Mai Sein-Garcia

 
   
Linna loomine grupitööna loengus „Visuaalkunstiteraapia laste ja noortega“. Foto: Mai Sein-Garcia
     
       
Jõulutund ja arutelu grupitööna loengus „Visuaalkunstiteraapia tehnikad“. Foto: Mai Sein-Garcia
Copyright © All rights reserved
Keiu tee 15, Randvere küla, Viimsi vald, Harjumaa, 74016, Estonia | eestiloovteraapiad@gmail.com