Eesti Loovteraapiate ühingu üldkoosolek toimub 20. aprillil 2012
,
algusajaga 15:00, toimumise koht: Lai 13, Tallinn

Esialgne päevakava:

1. ELTÜ eetika koodeksi vastuvõtmine
2. ELTÜ 2011.a  majanduaasta aruande kinnitamine
3. ELTÜ Õppija Ühenduse kinnitamine
4. muud küsimused

Palun teatada osalemisest või mitte osalemisest Ene Pillile meilil ene.pill@gmail.com hiljemalt 13. aprilliks 2012

Kes ei saa ise kohale tulla, siis nagu ikka volitage oma hääl usaldusisikule. Ühele isikule saab anda maksimaalselt 3 volitust. Volikiri

tagasi

 
Copyright © All rights reserved
Lai 13, 10133, Tallinn, Estonia | info@loovteraapiad.ee