Juubelipidustus ja ELTÜ üldkoosolek
toimuvad 25. aprillil 2014
TLÜ Tallinna Pedagoogilise Seminari aula (Räägu tn 49), kell 14:00-20:00

ELTÜ üldkoosoleku päevakava:
1. Juhatuse tegevuse aastaaruanne
2. Finantsaruande kinnitamine
3. Sektsioonigrupid ning nende taask äivitamine ELTY juures
4. P õhikirja muudatus: sõnastuse muutmine kandidaatliige muuta liikmekandidaat
5. Kutsestandart
6. Juhatuse aruanne tegevusest 3 aasta kohta
7. Uue juhatuse valimine

Palun oma osalusest teatada hiljemalt 20.04.2014 Ene Pill'i meilile  ene.pill@gmail.com

Väike meeldetuletus - palume ELTÜ liikmemaks tasuda ka üldkoosoleku ajaks.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eesti Loovteraapiate ühingu juubelipidustus toimub üldkoosoleku järgselt
25.04.2014, algusajaga 17:15 Räägu tn. 49 aulas

Juubelipidustuse osalustasu on 10 eurot. Palume osaluse eest tasuda ELTY kontole EE812200221026816086, hiljemalt 20.04.2014.  Selgitus: JUUBEL
Palume anda enda osalusest märku  Ene Pill'i meilile ene.pill@gmail.com

tagasi

 
     
       
Copyright © All rights reserved
Lai 13, 10133, Tallinn, Estonia | info@loovteraapiad.ee